Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden de Gast Borduurwinkel

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen de Gast Borduurwinkel, de leverancier, hierna te noemen de Gast Borduurwinkel, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld en nadat u het bestelformulier hebt ingevuld en verzonden langs elektronische weg, van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, elektronisch (e-mail). De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is (zie algemene voorwaarden).

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld 1 product en daar waar meerdere bestellingen voor worden gedaan, zal het product worden toegekend aan de eerste koper. Daar waar gesproken wordt over tijdelijke aanbiedingen zal duidelijk vermeld zijn de geldigheidsduur van de aanbieding.

Acceptatie bestellingen
Alle bestellingen dienen ten alle tijden vooruit betaald te worden. Ook telefonische bestellingen worden uitsluitend geleverd na vooruitbetaling.
Bij vooruitbetaling vervalt de bestelling na 14 dagen bij uitblijven betaling.

Betalingsmogelijkheden
De Gast Borduurwinkel accepteert de volgende betalingsmogelijkheden:
- alle bestellingen: vooruitbetaling via ons ING nummer of eenmalige machtiging incasso.
- alle bestellingen: vooruitbetaling via Ideal.
- bestellingen buitenland: vooruitbetaling via ons Nederlandse Postbank nummer.
Indien door u een eenmalige machtiging incasso is opgegeven, welke wordt afgekeurd door de bank, wordt u hiervoor € 2,50 in rekening gebracht.

Levering
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van de, de Gast Borduurwinkel wiens product(en) u hebt besteld.
Indien, om wat voor redenen dan ook, door de Gast Borduurwinkel niet aan de levering kan worden voldaan, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betalingen worden binnen 14 dagen aan koper terugbetaald.
Overigens worden administratieve fouten in de factuur binnen 14 dagen gecorrigeerd.

Verzendkosten
De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland via PostNL:
De verzendkosten bedragen  € 7,95.

Afhalen Almere geen kosten (op afspraak)

Bij verzending van pakketjes die door de brievenbus kunnen zijn de verzendkosten van € 7,95 niet nodig. Deze pakketjes kunnen per brievenbuspost verstuurd worden, maar zijn dan niet verzekerd of te traceren.
Wilt u op deze manier uw bestelling verzonden hebben dan kiest u voor de optie 'brievenbuspost', hierbij hanteren wij het standaardbedrag van € 5,50, ongeacht het gewicht.
U dient er dan wel zeker van te zijn dat uw pakket door de brievenbus past, denk hierbij aan kleine artikelen als, 1 meter vlies, losse spoeltjes, enkel schaartje. Onze Marathonklosjes passen niet door de brievenbus!
Deze manier van verzenden geldt alleen voor Nederland.
Verzenden is voor eigen risico.


De verzendkosten naar Belgie en Duitsland:
PostNL € 13,-- per bestelling

Niet goed - geld terug 
De Gast Borduurwinkel is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Indien blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten, dient de Gast Borduurwinkel het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na levering terug te betalen. Koper kan ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende deel. Alle retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de klacht. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn van constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, daarvan melding te doen bij de Gast Borduurwinkel. De koper zal de ontvangen producten direct na melding aan de Gast Borduurwinkel terugzenden. 

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken. De Gast Borduurwinkel is gehouden deze klacht binnen 7 dagen na ontvangst te behandelen en hierover in overleg met de koper te treden.